Hoe werkt het?

HET PROJECT

Energy Challenges is het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken!

Jongeren op basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek.

Energy Challenges bestaat uit een campagnetraject en een techniektraject. Deze pagina geeft een overzicht van de activiteiten tijdens het jaar van deelname.

DE CAMPAGNE

De Energy Challenges daagt jongeren op basis- en voortgezet onderwijs uit tot een duurzaamheidscampagne. Elke school vormt een team van ‘Energizers’. Dit team neemt het voortouw om de school en zijn omgeving te verduurzamen! Tijdens de campagne gaan de teams op onderzoek uit in de wereld van energie, techniek en duurzaamheid.

Het project laat leerlingen zien wat hun invloed is op de energierekening van de school en hoe ze deze rekening door gedrag kunnen beïnvloeden. De leerlingen worden uitgedaagd om, als eigenaar van deze energierekening, het energieverbruik te verlagen. Alleen al door gedrag kun je 15% besparen!

De Energy Challenges campagne neemt vanaf de start (kick-off) tot het einde (finale) ongeveer één uur per week in beslag. Hierin kan de invulling per school gevarieerd zijn.

Begeleiding door Razende reporter en Onderwijsspecialist

Bij de activiteiten worden de leerlingen gevolgd door een Razende Reporter. Dit zijn medewerkers van SEC en worden soms ondersteund door een Energiestudent. Energiestudenten volgen een WO of HBO opleiding in een duurzaamheid gerelateerd onderwerp.
De Razende Reporter heeft regelmatig direct contact met de leerlingen. Hij of zij volgt de voortgang en acties op de scholen en deelt nieuwtjes via de nieuwsbrief en social media met de andere scholen. Hij of zij is ook de vraagbaak voor de Energizers en kan hen zo nodig op weg helpen met de opdrachten.
Voor de docent vervult de onderwijsspecialist deze rol.

Introductiebijeenkomst docenten en directeuren

Voorafgaand aan de start van Energy Challenges campagne wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd voor docenten en directeuren. Hier wordt alles nog een keer toegelicht en worden ook de opdrachten besproken.

Kick-off

De Kick-off is de aftrap van de Energy Challenges bij de school. De leerlingen / Energizers worden tijdens het evenement opgewarmd, o.a. met workshops en voorbereid op het project.

Energie-inspectie

Tijdens een van de bezoeken van de Razende Reporter gaat hij of zij op energie-inspectie met de leerlingen / Energizers. Tijdens de energie-inspectie onderzoeken leerlingen aan de hand van verschillende vragen de verwarming, verlichting, de isolatie en de apparaten bij hun op school.

Opdrachten / Energystars

Aan de hand van zeven opdrachten (zie sterrenposter hiernaast) gaan de Energizers aan de slag met de campagne. De Energizers gaan door middel van deze campagne proberen zoveel mogelijk anderen in en om de school te betrekken bij hun acties om energie te besparen. De Energizers maken daarvoor een plan, ze maken filmpjes, houden acties en gaan letten op energiebesparing. De opdrachten geven veel ruimte voor creativiteit en eigen inbreng!

Finale

En dan is het zover: de finale! Tijdens de feestelijke finale laten de Energizers zien wat ze bereikt hebben en wordt dit resultaat gevierd!

De Workshops

Tijdens de campagne kunnen teams ook een verdiepende of verbredende Workshop volgen. Dit zijn workshops op het gebied van energie, techniek en duurzaamheid.

* We passen iedere campagne aan aan de behoefte van de betreffende school. 

TECHNIEK

Naast gedrag speelt ook techniek een belangrijke rol in de Energy Challenges. Er wordt eerst een Quickscan gemaakt van het schoolgebouw en de installatie. Op basis daarvan weet de technisch specialist welke meetapparatuur er geplaatst moet worden. Hierna wordt het normaalverbruik van de school vastgesteld en de monitoring aangesloten. Er kan nu een 0 meting worden gedaan. Op basis van deze meting wordt de installatie van het schoolgebouw opnieuw afgesteld en wordt er een meetinstrument geïnstalleerd waarmee leerlingen, docenten en directie het precieze energieverbruik kunnen aflezen. Zo zien zij direct het effect van hun ondernomen acties! Elke regio heeft een technisch specialist die ze hierin begeleidt.

Energie Manager Online (EMO)

EMO is de energiemonitoring tool die de school gaat helpen bij het verlagen van het energieverbruik (energiebesparing). Het is een website die het verbruik en de kosten van het gas en de elektriciteit laat zien. De technisch specialist en de Razende Reporter leggen de leerlingen uit hoe ze dit programma kunnen gebruiken. Op die manier kunnen ze dagelijks bijhouden wat het energieverbruik van de school is en nog leuker, of hun acties daadwerkelijk voor een lager verbruik zorgen!

Image
clouds-opacity
Image