Internationaal

Image

2IMPREZS – DE INTERNATIONALE ENERGY CHALLENGES!

In het buitenland is interesse om ook duurzaamheidscampagnes op scholen te organiseren. Hier is 2IMPREZS uitgekomen. Een Internationale competitie tussen deelnemende scholen uit verschillende landen: Nederland, Belgie, Denemarken, Engeland en Duitsland. 2IMPREZS is een internationaal programma binnen de ‘North Sea Region’ rondom het verminderen van CO2 uitstoot. De nadruk van het project ligt op zowel kennis, houding en gedrag rondom energiegebruik, als op te nemen technische maatregelen. Het hoofddoel is de CO2 uitstoot met in totaal 7320 ton te verminderen.

Image

SCHOLEN KUNNEN DE VERDIEPING IN MET DE INTERNATIONALE ENERGY CHALLENGES!

Bij de Internationale Energy Challenges in Nederland wordt gebruik gemaakt van de reguliere sterrenposter met 8 opdrachten. Zo kunnen de scholen die deelnemen aan de Internationale competitie ook deelnemen aan de lokale Energy Challenges. Het internationale component is verwerkt in vijf extra opdrachten. Per voltooide opdracht verdienen de leerlingen een deel van de Internationale ster. Deze kan geplakt worden op de verlenging van de reguliere poster. De extra opdrachten zijn:

1. Go English! Maak ster 1 ‘identiteit’ in het Engels of met Engelse ondertiteling.

2. Exchange: Zoek contact met één of meerdere scholen in het buitenland en beschrijf de overeenkomsten en verschillen tussen jullie scholen. 

3. Transport: Breng het transport naar en van school in kaart. Wat is het effect van het transport op de CO2 uitstoot en hoe kan je dit veranderen?

4. Plastic: Hoeveel plastic wordt er bij jullie op school gebruikt? Voer campagne om dit te verminderen! 

5. Empty star: Bedenk zelf een opdracht die past in de Internationale Energy Challenges.

Dat kan jouw school toch ook?!

Image

BREDEROSCHOOL CO2-NEUTRAAL

De Brederoschool in Groningen neemt al jaren deel aan Energy Challenges en duurzaamheid zit in het DNA van de school. Ze zijn 3D duurzaam; duurzaam in het gebouw door alle duurzame aanpassingen, duurzaam in het curriculum en duurzaam in de uitstraling door de duurzame ideeënwinkel. Nu gaat de Brederoschool een nieuwe uitdaging aan: als onderdeel van 2IMPREZS worden zij de eerste CO2-neutrale school in Groningen. Dit doel moet behaald worden voor het einde van 2021 en wordt mede mogelijk gemaakt door het Interreg project 2IMPREZS en partners Gasunie, Syplon, Enpuls en Openbaar Onderwijs Groningen.

Meer weten over de Internationale Energy Challenges? Mail gerust naar info@energychallenges.nl

Image

Interesse om mee te doen aan dit Internationale project? Stuur een mail naar info@energychallenges.nl. Of neem voor meer informatie een kijkje op: http://northsearegion.eu/2imprezs/

Onze scholen op de kaart

Wil je weten wat we internationaal aan energie bespaard hebben?!

Image
clouds-opacity
Image